کاپیتان هوشنگ شهبازی، همان خلبانی که هواپـیمای مـسافربری خطوط هـوایـی 'هما' که در مســیر بازگشــت از مســکو به تهران دچــار نــقص فــنی شـده بود برو ه ســلامت در فــرودگــاه مهرآباد بر زمـیـن فرود آورد و این اتــفاق نـادر انعــکاس بین المـللی زیادی داشت  در وب سایت خود، به آدرس ( http://www.capt-shahbazi.com/)، بـیانیه ای را در محـکومیت تـحریم خــطوط هوایی مســافربری ایران منتشر کرد که در استــقـبالی بی سابقه و زمانی بسیار کم بــیش از یکـصد هزار کاربر به آن رای دادند و در همــراهی یکپــارچه با وی رفـع این تحریم را خواستار شدند.
شما هم اگر دوست دارین به آدرس وبسایتشون برین و رای بدین.